Houd me op de hoogte

Akkoord

Wonen bij Sam&ZO

Wonen bij SAM&ZO

Wat leuk dat je geïnteresseerd bent om bij SAM&ZO te komen wonen.
Je kunt je hiervoor aanmelden als je behoort tot één van onderstaande doelgroepen:

  1. Ik ben een jongvolwassene met een VG-indicatie (ZZP 3 - 6)
  2. Ik ben een senior man/vrouw (65+), al dan niet met lichte zorgvraag
  3. Ik ben een betrokken man/vrouw die graag iets voor medebewoners wil betekenen

Voor wie is SAM&ZO?
SAM&ZO is een mooi wooncomplex voor een mix van 46 bewoners:

  • 25 jongvolwassenen met een verstandelijke beperking met indicatie zorgzwaartepakket 3-6
  • 11 senioren (65+), al dan niet voorzien van Wmo- of lichte Wlz-indicatie
  • 10 overige bewoners die graag een zorgzame buur willen zijn en een waardevolle bijdrage leveren aan het wooncomplex.

Ongeacht je leeftijd of achtergrond ga je hier wonen omdat je onderdeel wilt zijn van dit unieke woonconcept. Eentje waar men naar elkaar omkijkt en elkaar steunt om zo zelfstandig mogelijk te leven.
Bij SAM&ZO rekent men op elkaar! Iedere bewoner wordt lid van de coöperatie SAM&ZO en zet zich in voor dit gedachtegoed. Dat is een voorwaarde om hier te kunnen wonen!

Meer weten over de voorwaarden van het woonconcept SAM&ZO? Kijk op de pagina over wederkerigheid

SAMservice
Je aanmelding komt binnen bij SAMservice, het aanspreekpunt als je bij SAM&ZO wilt wonen. SAMservice bestaat uit een team van initiatiefnemers en professionals dat zorgt voor de juiste bewoner op de juiste plek. Wij streven ernaar dat bij SAM&ZO bewoners wonen die met elkaar een waardevolle bijdrage leveren aan dit unieke woonconcept.

Selectie kandidaten

  • Na een zorgvuldige selectie van geïnteresseerde kandidaten bepaalt SAMservice of je een geschikte of ongeschikte* kandidaat bent.
  • Ben je een geschikte kandidaat dan maakt de zorgtoewijzer een afspraak met je voor een huisbezoek. Hier worden jouw woonwensen besproken en bekeken of die passen bij het gedachtegoed van SAM&ZO.
  • Ben je een geschikte kandidaat, dan kom je op de wachtlijst of ontvang je een woningtoewijzing.
  • Tijdens de bouw van het complex (verwachte oplevering voorjaar 2025) word je op de hoogte gehouden en uitgenodigd voor bijeenkomsten van SAM&ZO. Het is de bedoeling dat je hieraan deelneemt.Aanmelden

Adres
Zorgindicatie
Bron van inkomsten
Terug naar home