Houd me op de hoogte

Akkoord

Wederkerigheid

SAM&ZO. Een bijzonder woonconcept waar iedereen welkom is.

Bij SAM&ZO wonen mensen met en zonder zorgbehoefte samen in één woonconcept. Zelfstandig wonen, maar dan heel sociaal. Want wie je ook bent, je doet mee. Je zet je talenten in om iets voor je medebewoners te betekenen. Bewoners, buren en professionele partners doen mee om het wonen, leven en zorgen prettig te maken. Zo draagt iedereen bij aan elkaars ontwikkeling en die van de wijk. Hoe ze dat doen, bepalen ze samen.

Het sleutelbegrip in het gedachtegoed van SAM&ZO, is wederkerigheid. De kracht zit ‘m erin dat wederkerigheid, informele en formele zorg, op een duurzame manier met elkaar verbonden worden. Hoe beter de verbinding met de omgeving en de partners is, hoe meer de wederkerigheid zichzelf onderhoudt.

Een bijzondere samenwerking in een coöperatie.

Bij SAM&ZO geloven wij er heilig in dat je door samen te werken meer voor elkaar krijgt dan alleen. Ons sleutelbegrip hierbij is wederkerigheid.

Als ouders van kinderen met een beperking, hebben wij een coöperatie opgericht voor bewoners met een beperking én hun familie. Samen met de bewoners, hun familie, de buurt, volkshuisvester ZOwonen en de zorgpartijen Daelzicht en Radar, blijven wij ons continu doorontwikkelen. Als je wilt wonen en werken bij SAM&ZO, word je samen met je familie lid van deze coöperatie.

Lid worden? Waarom zou je dat doen?

Op dit moment heb je, als je begeleiding wilt, keus uit twee smaken: thuis wonen met een pgb, of wonen in een zorginstelling met ZIN.

Thuis wonen met een pgb

 • Je woont thuis bij je papa en mama.
 • Je familie koopt begeleiding in via een persoonsgebonden budget.
 • Uit dit budget koop je voor een deel van de dag begeleiding in, en voor de rest van de dag, avond en nacht zorgt jouw familie voor je.
 • Tot je 18e wordt je pgb vergoed door de gemeente, daarna door de Wet langdurige zorg (Wlz).

Wonen in een zorginstelling met ZIN

 • Als je graag op jezelf wilt gaan wonen, is je pgb waarschijnlijk niet voldoende voor de uren begeleiding die je nodig hebt om je veilig te voelen en verder te ontwikkelen. Dan kun je kiezen voor een organisatie waar je begeleid gaat wonen, die alles voor je regelt.
 • Vaak kom je dan samen te wonen op een plek met alleen mensen met een beperking.
 • De kosten die deze organisatie maakt voor zorg en begeleiding, worden betaald door het Zorgkantoor (zorg in natura).

SAM&ZO doet het anders!

Wij vinden de mate waarin je als ouders grip hebt op de kwaliteit van zorg en leven en hoe je hierop kunt sturen belangrijk. Bij pgb is dat maximaal, maar financieel niet haalbaar bij zelfstandig wonen. Bij ZIN bij een zorginstelling is het financieel wel haalbaar, maar is je grip als ouder op de kwaliteit beperkt. Bij SAM&ZO heb je en grip op de kwaliteit en is het financieel haalbaar. Dat ziet er zo uit:

 • Jij gaat zélf jouw appartement huren van ZOwonen. Dit doe je van de Wajong-uitkering die je krijgt zodra je 18 wordt. Hiervan betaal je ook leuke dingen, zoals naar de bioscoop gaan, vakanties en ook bijvoorbeeld nieuwe kleren. Kijk achterin als je wilt weten hoe dit werkt.
 • Alle begeleiding en zorg die jij nodig hebt, wordt collectief door de coöperatie ingekocht bij Radar en Daelzicht via de financieringvorm VPT (Volledig pakket thuis). Daarmee kunnen we voor álle leden 24 uursbegeleiding verzorgen voor 365 dagen in het jaar. Deze zorgvorm omvat bijvoorbeeld zorg, begeleiding, maaltijden en dagbesteding. Jij en je ouders hebben geen rompslomp van het verantwoorden van het budget en de zorg.
 • We hebben bewust gekozen voor twee zorgpartijen waarmee we samenwerken: Radar en Daelzicht. Zo kunnen ze gebruik maken van elkaars kwaliteiten en je voorkomt dat ze te veel gaan leunen op de manier van werken die ze gewend zijn. Deze combinatie dwingt ze allebei anders te kijken naar de manier van zorg bieden en te redeneren vanuit de droom die we neerzetten met SAM&ZO.
 • Er zijn meer voordelen om samen de begeleiding in te kopen. Zo kunnen we afspraken maken met Radar en Daelzicht over:
  • hoe de begeleiding eruitziet
  • wat we willen bereiken
  • wie er gaat werken

Op deze manier kunnen we zo goed mogelijk aan jouw individuele eisen voldoen.

 • In het SAM&ZO complex woon je samen met allerlei verschillende soorten mensen, het is echt een doorsnede van de samenleving, ieder met zijn of haar talent.
 • Maar wat SAM&ZO echt anders maakt, is het volgende: wij vragen jou en je familie om je talent in te zetten voor andere bewoners. Want wij vinden dat jouw begeleiding een 10 moet krijgen. Wij geloven dat Daelzicht en Radar samen al komen tot een mooie 8 van het budget dat ze van ons krijgen. Samen met jou en je familie maken we daar zeker weten een 10 van!

“Wij vragen jou en je familie om je talent in te zetten voor andere bewoners.”

Wat wordt er van mij verwacht als lid van SAM&ZO?

Het gedachtegoed van SAM&ZO bestaat uit: met elkaar willen wonen, werken en leven. Dit wordt samengevat in het sleutelbegrip: wederkerigheid*. Deze relatie bouwen we met elkaar op, door iets te geven en iets te krijgen, door open en eerlijk met elkaar te praten. We houden rekening met de behoeften van iedereen en werken samen aan het welzijn van alle bewoners van SAM&ZO en haar omgeving.

Als je lid wordt van de coöperatie SAM&ZO zet je je in voor dit gedachtegoed.

* Wederkerigheid is het teruggeven van een gunst of dienst die eerder is ontvangen. Het is een sociaal principe waarbij mensen elkaar helpen en steunen, vaak met de verwachting dat de hulp later zal worden terugbetaald. Het principe van wederkerigheid werkt omdat mensen een onbedwingbare drang krijgen om iets terug te doen op het moment dat jij iets voor hen hebt gedaan.

Uitgangspunten

Onze uitgangspunten zijn:

 • We willen samen wonen, werken en leven omdat we erin geloven dat je het samen veel leuker hebt en er echt voor elkaar kunt zijn. Ook als je ouders er straks misschien niet meer zijn.
 • Samen wonen doet iedereen vanuit een eigen appartement waar je rust en privacy hebt. Je woont zelfstandig, maar er is altijd nabijheid.
 • Samen werken doen we niet alleen in de gebouwen van SAM&ZO, maar juist ook in de directe omgeving en als het kan bij echte werkgevers. Dit noemen wij: een zinvolle dag.
 • SAM&ZO is ook voor niet-bewoners een plek om te komen werken en een zinvolle dag te beleven.
 • Wederkerigheid is bij SAM&ZO niet vrijblijvend: duurzame professionele zorg, begeleiding en organisatie van de zinvolle dag, 7 dagen in de week, 24 uur per dag, kan niet functioneren zonder aanvullende informele zorg en wederkerigheid van bewoners, wettelijke vertegenwoordigers en omwonenden.
 • Samen leven doen we met z’n allen en hierover maken we ook samen afspraken. Dit doen we in de coöperatie SAM&ZO.
 • Je moet lid worden van de coöperatie SAM&ZO en om lid te worden moet je je conformeren aan het gedachtegoed en de spelregels van de coöperatie. Over die spelregels gaan de leden van de coöperatie en dat is uitgewerkt in een reglement.
 • Qua financiën houden we het simpel. Je betaalt zelf de huur aan ZOwonen en de zorgverlener krijgt het volledige Wlz-budget (Wet langdurige zorg). De hoogte van het lidmaatschapsgeld voor de coöperatie SAM&ZO en de besteding hiervan wordt door de leden zelf bepaald.
Commissies

Jouw familie levert een bijdrage van 4 uur per week, zodat jouw begeleiding een dikke 10 wordt! Je familie kan hierbij zelf een commissie kiezen. Hieronder staan een paar voorbeelden. Elke commissie krijgt ondersteuning van een coördinator van Radar/Daelzicht.

 • Commissie halen en brengen haalt en brengt bewoners. Bijvoorbeeld naar sport en spel.
 • Commissie groen zorgt er samen met bewoners voor dat de tuin er mooi bijligt.
 • Commissie leuke dingen zorgt samen met de bewoners voor leuke activiteiten. Bv. een bioscoopavond, samen wandelen op een vaste dag in de week, of een leuke dag uit.
 • Commissie creatief zorgt samen met de bewoners voor de aankleding van het gebouw, bijvoorbeeld voor feestdagen.
 • Commissie handig zorgt samen met de bewoners voor klein onderhoud.
 • Commissie geld zorgt voor sponsoring voor alle extra’s, zoals bijvoorbeeld nieuwe meubels in de gemeenschappelijke ruimtes.
Lidmaatschapskosten
 • Lid worden van de coöperatie SAM&ZO is verplicht. Naar schatting kost dit 100 euro per jaar (eerste inschatting).
 • Een aanpassing van de lidmaatschapsgelden bepalen we samen evenals de besteding van deze gelden.
Wat kan ik als bewoner van SAM&ZO verwachten

Iedereen heeft een talent. Jij kan iets wat een ander nodig heeft en iedereen kan wel eens hulp gebruiken. Als je bij SAM&ZO komt wonen, spreek je met ons af dat je komt geven, ontvangen én teruggeven. Niet eenmalig of afgemeten, maar als tweede natuur.

Wonen

Het uitgangspunt is dat eenieder vanuit een eigen appartement zo zelfstandig mogelijk woont. Met of zonder Wlz-indicatie.

 • Je krijgt je eigen appartement. Deze huur je zelf bij ZOwonen. Bijvoorbeeld met je Wajong-uitkering.
 • Je huurovereenkomst krijg je van ZOwonen. Daar staat in wat ZOwonen doet en wat jij zelf doet.
 • Je praat met ZOwonen over het gebouw waar je in woont.
 • Beide gebouwen hebben op de 1e en de 2e verdieping gemeenschappelijke ruimtes. Hoe we deze gaan gebruiken bepalen we met z’n allen.
 • In een van de gebouwen is een grote keuken / restaurant, een wascafé en andere gezamenlijke voorzieningen zoals een terras, tuin en berging.
 • Hoe je wilt leven bepaal je zelf, zo lang het past bij het gedachtegoed en de uitgangspunten van SAM&ZO.

Werken en zorg

 • We praten samen met de zorgverleners (Daelzicht en Radar) over de zinvolle dag.
 • Over jouw eigen ondersteuning praat je zelf met je wettelijke vertegenwoordiger met een begeleider van Daelzicht/Radar.
 • We zorgen er samen voor dat iedereen goede ondersteuning krijgt. Daarvoor werken we samen. Jij werkt aan jouw talenten en zet deze ook in voor andere mensen in het gebouw of in de buurt.
 • We hebben afgesproken dat we niet gaan rijden met taxi’s. Dit kost veel geld.
 • We gaan samen met jou kijken hoe we kunnen werken aan jouw talenten. Bij SAM&ZO is heel veel te doen. Jouw talentcoach kan ook een afspraak met een werkplek maken, bijvoorbeeld in het centrum.
 • Jij krijgt zorg in natura. Dit betekent dat de zorgverlener rechtstreeks door het zorgkantoor betaald wordt. Jij hoeft dan geen papieren in te vullen en het bedrag is ook hoger dan bij bijvoorbeeld een Persoonsgebonden budget.
 • De zorgverlener vraagt het zorgkantoor geld voor jouw ondersteuning tijdens het wonen en de invulling van een zinvolle dag. We noemen dit een Volledig pakket thuis.

Een zinvolle dag

Wat is een zinvolle dag?

 • Voor iedere bewoner bij SAM&ZO ziet de zinvolle dag er anders uit. Hoe de werkdag en de vrijetijdsbesteding eruit komt te zien (ook in de tijd) bepaal je helemaal zelf in samenspraak met bijvoorbeeld een talentcoach.
 • Er is slechts één maar: het moet wel passen binnen het aanbod van SAM&ZO (via de zorgpartners). Het is dus aan de zorgpartijen en de coöperatie SAM&ZO (opdrachtgever) om een breed en aantrekkelijk aanbod neer te leggen, waardoor jij je eigen keuzes kan maken en je kan ontwikkelen.
 • Dat ontwikkelen kan ook door het behalen van deelcertificaten. Hiertoe wordt onder meer samengewerkt met Gilde Opleidingen.

Wat is er te doen binnen SAM&ZO?

 • Er is veel te doen in- en rondom het gebouw. Dit begint al met het schoonmaken van je eigen appartement en het wassen van je eigen kleding en beddengoed.
 • Op de begane grond vind je 280 m² horeca, een winkel, een wascafé en een werkplaats. Voor de bewoners wordt er 7 dagen per week een gezonde maaltijd gekookt. Op al deze plekken kan je werken en leren door bijvoorbeeld een horecacertificaat te halen.

Wat is er te doen in de omgeving?

 • SAM&ZO ligt dicht bij de stad Sittard. Er zijn een paar hotels, een aantal scholen en natuurlijk een veelvoud aan winkels en horecagelegenheden. Op deze locaties is een veelvoud aan vormen van werken en/of dagbesteding denkbaar.

Extra handjes

 • SAM&ZO biedt niet alleen overdag werken en/of dagbesteding, maar natuurlijk ook 24/7 zorg en begeleiding. Dit betekent dat er in de avonduren en in het weekend ook activiteiten zijn, zoals sporten, dansen, filmavonden, zwemmen, etc. Dat kan in de algemene ruimte op de begane grond, bij een sportschool, zwembad en/of in de algemene ruimtes op de verdiepingen. Met name bij dit soort activiteiten komt de wederkerigheid om de hoek. Extra handen voor de professionals om de activiteit vorm te geven. Een wandeling in kleine groepjes, het brengen naar het zwembad, etc.


SAM&ZO samengevat
 • Zelf huren. Omdat we vinden dat jij mag wonen waar je wilt. Zo gewoon mogelijk. Dit doe je van je Wajong-uitkering.
 • Samen zorg inkopen. Omdat we samen méér zorg kunnen inkopen en samen kunnen bepalen hoe dit eruit ziet. We doen dit met zo min mogelijk administratie en een zo hoog mogelijke opbrengst door te werken met een Volledig pakket thuis.
 • Een bijdrage leveren. Omdat we het beste voor jou willen én omdat we denken dat het fijn kan zijn voor jou en je familie om een bijdrage te leveren.
 • Jezelf ontwikkelen. Omdat jij bij SAM&ZO alles uit jezelf kunt halen.
 • Meer geld naar begeleiding, zo min mogelijk geld naar vervoer. Omdat we er vertrouwen in hebben dat jij binnen SAM&ZO en in de omgeving van SAM&ZO (buurt en centrum) alles kunt doen wat jij wilt.

“Het gedachtegoed van SAM&ZO wordt samengevat in het sleutelbegrip ‘wederkerigheid’.”

Informatie voor ouders & verzorgers

Wederkerigheid bij SAM&ZO

Je bent wettelijk vertegenwoordiger van een jongvolwassene met Wlz-indicatie. Als deze jongere voor het eerst uit huis gaat, kunnen we ons voorstellen dat je niet alleen op bezoek wilt komen, maar juist ook de mouwen wilt opstropen. Zorgen dat de coöperatie gaat leven. Dat er een community ontstaat met de omgeving.

Dat doe je bij een ander kind dat de deur uitgaat ook:

 • Je kijkt mee bij de huur/koop van het eerste appartement of huis
 • Je gaat helpen met klussen en verhuizen
 • Je helpt met de eerste belastingaangifte
 • Later ga je misschien op de kleinkinderen letten, ben je opvang bij een calamiteit.

Feitelijk vragen we niet heel veel meer van ouders van een (jong)volwassene met een Wlz-indicatie. Af en toe je eigen talent inzetten om het voor iedereen net een beetje leuker te maken. Een avond of een ochtend in week. Of een keer een hele zaterdag of zondag. Niet alleen voor je eigen kind, maar voor het gedachtegoed van de coöperatie.

We vragen van alle leden van de coöperatie een vorm van wederkerigheid. Dit is niet vrijblijvend. Het moet als het ware je tweede natuur zijn om:

 • even te kijken of de buurjongen al is opgestaan als hij moet gaan werken
 • ‘s avonds een medebewoner naar de sportschool te brengen
 • een recept op te halen bij de apotheek
 • etc.

Hoe beter de verbinding met de omgeving en met partners lukt, hoe meer de wederkerigheid zichzelf onderhoudt.

Formele en informele zorg

De kracht van SAM&ZO is dat wederkerigheid, informele en formele zorg op een duurzame manier met elkaar verbonden worden.

Formele zorg

 • Daar waar nodig helpen de altijd aanwezige professionals van de zorgverlener (Radar/Daelzicht) met het organiseren van de zinvolle dag en het verlenen van de noodzakelijk zorg. Dat zijn niet alleen zorgprofessionals, maar kan ook een kok, een bewegingsagoog of een kunstenaar zijn!
  We werken in een leergemeenschap. Er zijn altijd studenten en stagiaires van verschillende opleidingen.

Informele zorg

 • Rondom de professionals is een schil van informele zorg. Zij voeren activiteiten uit die weliswaar noodzakelijk zijn, maar (onder supervisie) uitgevoerd kunnen worden door niet-professionals. Denk aan: een achterwacht gedurende de nacht, een BHV-er bij een calamiteit of studenten die 6-12 maanden bij SAM&ZO komen wonen tijdens hun stage.
 • Overige informele zorg wordt hoofdzakelijk geboden door:
  • de bewoners
  • wettelijk vertegenwoordigers van bewoners met een Wlz-indicatie
  • omwonenden

We vormen samen de Coöperatie SAM&ZO

Wie kan er lid worden?

 • Alle bewoners van SAM&ZO (en voor de bewoners met een Wlz-indicatie, ook hun wettelijke vertegenwoordigers), worden lid van de coöperatie SAM&ZO. Om bij SAM&ZO te kunnen wonen moet je dus lid worden van de coöperatie.
 • Om het gedachtegoed van SAM&ZO te garanderen, kent de coöperatie verschillende soorten leden en kan ook andere leden dan bewoners toelaten tot de coöperatie.
 • De coöperatie kan voor haar leden ook samenwerkingsovereenkomsten aangaan met andere rechtsvormen.

Voorwaarden

Aan dit lidmaatschap worden bepaalde eisen gesteld, die gezamenlijk bepaald worden door de leden.

 • Besluiten die iedereen aangaan nemen we met z’n allen.
 • Bij bepaalde besluiten hebben sommige leden een zwaardere stem dan anderen.
 • Ook kunnen er besluiten genomen moeten worden die alleen gelden voor een bepaalde groep leden.

Communicatie

We geloven erin dat als we het niet met elkaar eens zijn, we altijd met elkaar blijven praten en zoeken naar een oplossing. Eventueel met inzet van mediation. Om die reden gaan we niet juridiseren met uitgebreide reglementen.

Soorten leden

Samen nemen we heel wat beslissingen. Soms voor alle leden, soms voor maar één ledengroep. De coöperatie SAM&ZO kent vier soorten leden:

 • A-leden: bewoners met een Wlz-indicatie met een verstandelijke beperking (VG 3 t/m 6).
  Ze praten over alle onderwerpen waarvoor de leden bij elkaar komen volwaardig mee!
 • B-leden: wettelijke vertegenwoordigers van de A-leden.
  B-leden brengen het volledige Wlz-budget van de A-leden in bij de gekozen zorgverlener. A- en B-leden maken gezamenlijk kwaliteitsafspraken met de zorgverlener over de zorg en de zinvolle dag en gaan hiertoe een samenwerkingsovereenkomst aan.
 • C-leden: overige bewoners van SAM&ZO.
  C-leden hebben geen stemrecht in de keuze van zorgverlener(s) en de uitvoering van de zorg.
 • D-leden: lid van de coöperatie, maar geen bewoner.
  Bv. omwonenden met speciale taken, talenten of andere redenen die om een lidmaatschap vragen. Ze hebben geen stemrecht als het over de uitgangspunten van SAM&ZO, over de zorg en over het wonen gaat. Maar wel over zaken die ook belangrijk zijn voor de directe omgeving van SAM&ZO.
 • Let op: A-, B- en C-leden bepalen samen hoe ze willen wonen en leven met elkaar.

Bestuur

 • We kiezen een bestuur voor 4 jaar. Als ze het goed doen en dit zelf ook willen, mogen ze nog een keer 4 jaar besturen.
 • Het bestuur bestaat uit 5 leden, waarbij de B-leden altijd 1 lid meer in het bestuur hebben, waardoor ze bij stemming altijd een meerderheid hebben om hiermee het gedachtegoed en de uitgangspunten van SAM&ZO te beschermen. (Eventuele aanpassingen van dit gedachtegoed doen we uiteraard met z’n allen, maar kan niet zonder instemming van de B-leden).

Commissies

 • In het bestuur werken we met commissies*, zodat zoveel mogelijk leden hun talent kunnen inzetten. Er is in ieder geval een commissie die gaat over het wonen (huurdersvereniging).
 • Er is een commissie die gaat over de organisatie en de kwaliteit van de zorg en de invulling van de zinvolle dag.
 • Er is ook commissie met de naam SAMservice waarin bewoners (A-, B- en C-leden) samen met ZOwonen en de zorgverlener beslissen wie bij SAM&ZO kan komen wonen en dus ook lid wordt van de coöperatie.

* Dit zijn andere commissies dan de commissies waarin familieleden een wekelijkse bijdrage van 4 uur inzet leveren.

Professionele ondersteuning

 • Voor de beschikbaarheid, organisatie en begeleiding van zorg en een zinvolle dag maken we 7 dagen in de week, 24 uur per dag, gebruik van professionele ondersteuning.
 • De bewoners met een Wlz-indicatie brengen hiertoe hun volledige Wlz-indicatie in bij de zorgverlener(s). Dit creëert continuïteit en zo hebben we met het zorgkantoor afgesproken administratie-arm te kunnen werken.
 • Zorg in natura is meer dan de optelsom van de individuele pgb’s. Door de zorg in natura en administratief arm te werken, zijn er meer middelen te besteden aan de doelstelling van SAM&ZO.

Zinvolle dag

 • Een zinvolle dag is meer dan dagbesteding. Een dag heeft 24 uur en een week bestaat niet alleen uit werkdagen. Een ‘zinvolle dag’ gaat erom, hoe vul je je hele dag, weekenden en avonden in.
 • Als het gewenst, c.q. noodzakelijk is, kan de zinvolle dag worden ingevuld met activiteiten in de gebouwen van SAM&ZO en de omgeving, maar dit is nadrukkelijk niet het uitgangspunt.
 • Het heeft de voorkeur dat bewoners een aantal dagen in de week in de stad bij een werkgever gaan werken via een van samenwerkingspartners.

4 uur wederkerigheid per week

 • In het intake-proces, maar ook in de huurovereenkomst, wordt geborgd dat leden goed begrijpen wat onder wederkerigheid wordt verstaan.
 • We gaan wederkerigheid niet kapitaliseren. Je kan het dus niet afkopen. Maar het is ook niet de bedoeling dat we alles afmeten.
  In extreme situaties kan op deze grond wel de huurovereenkomst ontbonden worden.
 • Van de bewoners (met en zonder Wlz) vragen we meer wederkerigheid dan van een wettelijke vertegenwoordiger. Je woont, werkt en leeft immers met elkaar vanuit een bepaalde gedachte (het gedachtegoed van SAM&ZO). Iedereen heeft er baat bij, ook de omgeving, om samen prettig te leven en er voor elkaar te zijn.
 • De formele en informele zorg wordt (professioneel) georganiseerd en naar een hoger niveau getild door de altijd aanwezige wederkerigheid. De professionals rekenen hierop. Sterker nog, met een afnemend aantal professionals in de toekomst, is dit een noodzakelijkheid.
 • Het kan natuurlijk zijn dat bewoners, zeker senioren, niet altijd meer de wederkerigheid kunnen bieden die in het verleden wel mogelijk was. Hetzelfde geldt voor ouders van (jong)volwassenen met een Wlz-indicatie. Daarom moeten we met z’n allen de schouders eronder zetten om actief te bouwen aan de community.
 • Vanuit de leergemeenschap zullen we wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek doen naar o.a. wederkerigheid en het bouwen van een samenleving. Voor bewoners en omwonenden is het meedoen in zo’n leergemeenschap bijvoorbeeld een dagbestedingsactiviteit.
Indicatie voor Wet langdurige zorg, hoe werkt het: de mogelijkheden op een rij

Je ontvangt een Wajong uitkering. Daarnaast ontvang je zorg vanuit de Wet langdurige zorg. Omdat het allemaal best ingewikkeld is, zetten we in onderstaande tabel op een rij op welke manier de langdurige zorg in Nederland geboden wordt. In de laatste kolom hebben we dit ook op een rij gezet voor SAM&ZO.

Wettelijke leveringsvormen

Zo doen we het bij SAM&ZO

mpt

vpt

pgb

ZIN

Vergoed vanuit VPT

Regie ouders

nee

Budget 100% uitbetaald

80%

Huisvesting

zelf

zelf

zelf

Huurovereenkomst SAM&ZO

Voorzieningen (bv. energie)

zelf

zelf

zelf

zelf

Maaltijden

zelf

zelf

Huishoudelijke hulp

Verzorging, verpleging begeleiding

Medische zorg

Zorgverzekering

Zorgverzekering

Zorgverzekering

Zorgverzekering

Vervoer dagbesteding


max. 10 km

Alternatieven

Vervoer vrije tijd

zelf

zelf

zelf

zelf

Alternatieven

Kosten uitstapjes, vakantie, contributie

zelf

zelf

zelf

zelf

Zelf of gezamenlijk alternatief

Dagbesteding

zinvolle dag

Eigen bijdrage

Laag

Middel

Laag

Hoog

Middel

Persoonlijk ontwikkelplan

Regie inkoop zorg

nee

leden coöperatie hebben stemrecht

Selectie medewerkers

nee

nee

nee

leden coöperatie zijn betrokken

Regie woning

nee

plaatsingscommissie


Legenda

Een korte uitleg van de termen en geldstromen in bovenstaande tabel:

 • Modulair pakket thuis (mpt) Je ontvangt de zorg thuis. MPT gaat over een gedeelte van de zorg en kan geleverd worden door verschillende aanbieders. De zorgverlener wordt rechtstreeks betaald door het zorgkantoor (vanuit Wet langdurige zorg).
  https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/wlz/modulair-pakket-thuis
 • Volledig pakket thuis (vpt) Het woord zegt het al, het gaat hier om volledige zorg. Je ontvangt de zorg thuis en alles wordt door één zorgverlener aangeboden. De zorgverlener wordt rechtstreeks betaald door het zorgkantoor (vanuit Wet langdurige zorg).
  https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/wlz/volledig-pakket-thuis
 • Persoonsgebonden budget (pgb) Je krijgt een budget en regelt daarmee zelf de zorg thuis. Je legt hierover zelf verantwoording af, doet zelf de administratie en rekent zelf af met de zorgverlener die zorg verleent (vanuit Wet langdurige zorg).
  https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/pgb/wat-is-een-pgb
 • Zorg in natura (ZIN) Je gaat wonen bij een zorgorganisatie. Zij regelen alles voor je (vanuit zorg in natura).
 • SAM&ZO Je komt wonen bij SAM&ZO. We regelen samen alles (dit valt onder Volledig pakket thuis, betaald vanuit zorg in natura).
 • Wajong Deze uitkering is jouw inkomen. Je betaalt hiervan jouw vaste kosten, ontspanning en vrije tijd.
Terug naar home